Alapítvány

Noszvaji Óvodásokért Alapítvány

Székhelye: 3325 Noszvaj, Gárdonyi út 21.
Telefonszám: 06-36/463-471
E-mail cím: elekzsuzsi004@gmail.com
Adószám:  18588684-1-10
Bankszámlaszámunk: 62800259-11028945 (Korona Takarék)
Elnökségi tagok:        Bartus Ildikó 06-30/486-4945
                                     Elek Zsuzsanna 06-30/337-2328
 

Alapítványunk célja:


Noszvaj község Önkormányzata által fenntartott óvodába járó 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, s az ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése. Szülők támogatása, illetve felvilágosítása a gyermeknevelés és támogatások igénybevételének aktuális kérdéseiről.
 

Az alapítvány tevékenysége:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás megsegítése szülők részére

 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek , megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése szülők számára

 • szabadidős programok szervezése
 • Az óvoda nevelőmunkájának segítése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása
 • Az óvodás gyermekek környezetükkel való kapcsolatának kialakításához szükséges képességeik kibontakoztatása, a természeti környezet megismertetése, a természet szeretetére, megóvására nevelése az óvodai kirándulásokon, táborozásokon keresztül.
 • A gyermekek mozgásműveltségének fejlesztése. néptánc és a népi játékok által. Hagyományőrzés és ápolás  az ehhez kapcsolódó rendezvények megszervezésével.
 • A gyermekek testi nevelésének, testi fejlődésének segítése a „Vízhez szoktatás” úszás oktatás szervezésével, a tornaszoba eszközeinek bővítése a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez, a harmonikus, összerendezett mozgásainak kialakulásához.
 • Az óvoda udvarának természetbarát, fából készült udvari játékokkal történő bővítése, kertjének kialakítása a helyi nevelési program megvalósításának tükrében.
 • Az óvoda dolgozóinak szakmai fejlesztése, a kiemelkedő teljesítményekhez a gyermekközpontú óvodai neveléshez.
 • Az óvodai nevelőmunkát segítő technikai berendezések, eszközök beszerzése.
 • Pályázatok előterjesztése a célok megvalósítása vonatkozásában és a pályázati lehetőségek vonatkozásában szükséges nevezési díjak és egyéb költségek biztosítása.
Az alapítvány elnöke: Bartus Ildikó
elnök-helyettes:  Elek Zsuzsanna

Kérjük, Ön is támogassa adója 1%-val a Noszvaji Óvodásokért Alapítványt! Köszönjük

Noszvaji Óvodásokért Alapítvány adószáma: 18588684-1-10
 

Kapcsolat

Noszvaji Cseperedő Óvoda
3325 Noszvaj, Gárdonyi út 21.

Óvodavezető: Szalókiné Sike Krisztina

Telefon:
+36-36-463-471

E-mail:
ovoda@noszvaj.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 17.00


Noszvaji Óvodásokért Alapítvány

Bankszámlaszám: 62800259-11028945

Adószám: 18588684-1-10


Egészségügyi ellátás: 

Intézményi védőnő: Nyitrai Margit

Intézményi orvos: Dr. Koncz Andor

Városi gyermek ügyelet: 
3300 Eger, Szálloda u. 2/a. 
+36/36-314-104