Térítési díjak

Óvodai étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) szülő által fizetendő , önkormányzati támogatással csökkentett térítési díja 770 Ft/fő/nap

Bölcsődei étkezés
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) szülő által fizetendő, önkormányzati támogatással csökkentett térítési díja 890 Ft/fő/nap
Bölcsődei gondozási díj: 500 Ft/nap


 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény az alábbi jogcím alapján vehető igénybe:
 
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ………. év ……... hónap ………. napjától
  • tartósan beteg vagy fogyatékos
  • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • családjában három vagy több gyermeket nevelnek
  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy …………………………………….
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

 

Kapcsolat

Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde
3325 Noszvaj, Gárdonyi út 21.
3325 Noszvaj, Balassi Bálint utca 2/A

Főigazgató:
Szalókiné Sike Krisztina

Szakmai irányító:
Fülepné Juhász Zsófia

Telefon:
óvoda: +36-36-463-471
bölcsőde: +36-36-312-831

E-mail:
ovoda@noszvaj.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 17.00