Bemutatkozás

Intézményünk 2023 őszén nyitotta meg kapuit a gyermekek és a családok előtt.
Két csoportszobán összesen 25 kisgyermek nevelésére, gondozására van lehetőség.
Az ő ellátásukat 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka és 1 fő intézményvezető biztosítja.
Bölcsődénk tágas terei a közös átadó és a vizesblokk, jól felszerelt csoportszobáinkban, a játékeszközöket tematikusan elhelyezve kínáljuk a gyermekeknek.
Játszóudvarunk lehetőséget biztosít a legkisebbek számára a nyugodt játékra, a kreativitás kibontakoztatására, a nagy mozgás igényük kielégítésére.
A kisgyermeknevelők kreativitásának köszönhetően az évszaknak megfelelő dekorációk színesítik a szobákat, egyéb helyiségeket.
Az 1-3 éves korosztály számára nagyon fontos az állandóság, a napirend, az egymást követő mozdulatok sora. Ezek biztosítják számukra a biztonságot, így tudnak tájékozódni, elhelyezni időben eseményeket. A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A saját kisgyermeknevelő rendszer és az állandó napirend, ezt teszi lehetővé intézményünkben is. A kisgyermeknevelők arra törekednek, hogy ezt az állandóságot, folytonosságot megteremtsék a gyermekek életében, elősegítve ezzel érzelmi, szociális és mentális fejlődésüket.
A bölcsődés korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével lehet csak megvalósítani, emellett a bölcsődei élet szervezésében főszerepet kell biztosítani a játéknak, a mozgás örömének, a cselekvésvágy kielégítésének, az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó megismerésnek, amikor a gyermek érdeklődése, tevékenysége ezt megkívánja. Bölcsődénkben heti témák szerint szervezzük a tevékenységeket.
A bölcsődei nevelés-gondozás megismertetésére törekszünk, ennek érdekében igyekszünk családi rendezvényeinken betekintést engedni a bölcsődei életbe a szülők számára. Rendkívül fontos számunkra, hogy örömteli játékos éveket biztosítsunk a noszvaji bölcsődébe járó gyermekek számára. Szeretettel várjuk leendő kis bölcsődéseinket.

 

Kapcsolat

Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde
3325 Noszvaj, Balassi Bálint utca 2/A

Főigazgató:
Szalókiné Sike Krisztina

Szakmai irányító:
Fülepné Juhász Zsófia

Telefon:
+36-312-831

E-mail:
ovoda@noszvaj.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 17.00Egészségügyi ellátás: 

Intézményi védőnő: Nyitrai Margit

Intézményi orvos: Dr. Koncz Andor

Városi gyermek ügyelet: 
3300 Eger, Szálloda u. 2/a. 
+36/36-314-104