Bemutatkozás

Községünk hegyvidéki üdülőfalu, mely Egertől 10 km-re, a Bükk hegység déli lejtőjén, a Kánya patak két oldalán helyezkedik el. Az egyik legszebb magyar falu, mely mindmáig őrzi megragadó táji panorámáját, a hagyományos népi építészet értékeit felvonultató faluképét (eredeti paraszti porták, barlanglakások, borospincék). Környezetünk elragadó tájai, virágos portái, egészséges tiszta levegője, (300-500 m-es hegyek, dombok, erdők, tavak, patak), valamint a múltat idéző műemlékei méltán vívták ki az itt lakók és az ide látogatók vonzalmát, szeretetét.

Óvodánk 1979-ben létesült. Jelenleg négy csoporttal és egyéb kisegítő helyiségekkel működik. Zavartalan működésének pénzügyi feltételeit az önkormányzat biztosítja. Csodálatos udvari fajátékaink hívogatják játékra a gyermekeket, ezek jól szolgálják a gyermekek ügyességének, mozgásának fejlesztését. Meglévő óvodai csoportjainkban biztosítani tudjuk a felvételre jelentkezők elhelyezését. Óvodánkba érkező gyermekeink eltérő képességűek és érdeklődésűek, általában közvetlenek, barátságosak felnőttekkel és gyermekekkel egyaránt.

Óvodai nevelésünk fő feladata, hogy a gyermekek személyiségének fejlesztését változatos tevékenységformák gyakorlása során biztosítsuk. Értékeink megőrzése mellett kiemelt célunk a közvetlen és tágabb környezetünk megismerése és védelme, az egészséges életmódra nevelés és az anyanyelv ápolása, fejlesztése. Az óvoda dolgozói (9 óvodapedagógus, 4 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár) hivatásuk, munkájuk gyakorlása során, végzése során az alábbi alapelveket meghatározónak tekintik:
 
  • Tiszteljük a gyermekeket, mert ők számunkra a legfontosabbak, következetes neveléssel biztosítjuk személyiségük fejlődését.
  • Az óvodai nevelésben alkalmazott intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell alkalmazkodni.
  • Tiszteljük a szülőket, hiszen ha ránk bízták gyermekük nevelését, vállalták, hogy partnerük legyünk a nevelésben.
  • A kollégák, munkatársak iránti tisztelet biztosítéka lehet a jó testületi légkör alakulásának. A kollegialitás kölcsönös megbecsülést, elismerést jelent, érdeklődést egymás dolgai iránt, segítőkészséget, nyíltságot, bizalmat, a közösen végzett munkáért közös felelősséget, a nevelés becsületének együttes őrzését, tekintélyének növelését.
  • Ahhoz, hogy erőnk és tartásunk legyen, szükséges önmagunk és hivatásunk tisztelete. Törekszünk a nyitottságra, befogadó-készségre, toleranciára, szakmai igényességre. Állandó tanulással, továbbképzéssel biztosítjuk szakmai tudásunk megújítását.

Kapcsolat

Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde
3325 Noszvaj, Gárdonyi út 21.

Főigazgató: 
Szalókiné Sike Krisztina

Főigazgató helyettes:
Bartus Ildikó

Telefon:
+36-36-463-471

E-mail:
ovoda@noszvaj.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 17.00


Noszvaji Óvodásokért Alapítvány

Bankszámlaszám: 62800259-11028945

Adószám: 18588684-1-10


Egészségügyi ellátás: 

Intézményi védőnő: Nyitrai Margit

Intézményi orvos: Dr. Koncz Andor

Városi gyermek ügyelet: 
3300 Eger, Szálloda u. 2/a. 
+36/36-314-104