Étkezés

A gyermekek étkeztetése az óvodában, térítési díj befizetése
 
Az óvodai nevelés – oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a gyermekek számára ingyenes.
Térítési díjat kell fizetni az étkezésért és a szülők igényei alapján szervezett külön szolgáltatásokért.

Az étkezés, annak befizetés rendje:
 • A gyermek étkeztetésére vonatkozólag a Gyermekek védelméről szóló tv. és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kedvezmények igénybevételére kerülhet sor az önkormányzat határozata alapján.
 • A gyermek az óvodai nevelés időtartama alatt intézményi étkeztetésben részesül napi 3 alkalommal (tízórai, ebéd uzsonna).
 • Eltérő étkezés lehetőségét orvosi javaslat alapján igényelheti a szülő/ cukorbetegség, tej-és lisztérzékenység, ételallergia stb./
 • Ünnepi alkalmakra (születésnap, óvodai ünnepek) a szülő csak az óvoda engedélyével hozhat be élelmiszert a közegészségügyi előírások betartása mellett és az egészséges életmódra történő nevelés szempontjainak figyelembevételével.
 • Az étkezési díjat az adott hónap 15. napjáig kell előre a szülőnek befizetni.
 • Az étkezési díjak befizetése minden hónapban 15-ig kell előre a szülőnek befizetnie.
 • Az étkezési díjak befizetése a Noszvaji Polgármesteri Hivatalban, vagy átutalással történik, előre számlázás után.
 • A gyermek hiányzása esetén az étkezést a szülőnek kell lemondania az óvodában (személyesen vagy telefonon) előző nap 17 óráig,, vagy  a vállalkozónak (telefonon)előző nap 19 óráig. A lemondott étkezés díja a következő hónapban jóváíródik. Amennyiben nem kerül lemondásra az étkezés, úgy a térítési díjat az adott napra/napokra ki kell fizetni. Az ebéd elvitelére első nap van lehetőség.
 • Szociális étkezési támogatásban részesülhetnek azok a gyermekek, akik az alábbiaknak megfelelnek:
 • 100 % támogatást az kap:
 • aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,
 • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek, akik emelt összegű családi pótlékot kapnak,
 • akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • akinek a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
 • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
 
 • A kedvezményes térítések megállapításánál a mindenkori hatályos jogszabályok és önkormányzati rendelkezések alapján járunk el.
 • A mindenkori jogszabály szerinti kedvezmény megadásához a megfelelő nyomtatványt ki kell tölteni, és a Polgármesteri Hivatalban kell leadni.
 
Lacikonyha (vállalkozó) elérhetőségei: 

Kapcsolat

Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde
3325 Noszvaj, Gárdonyi út 21.
3325 Noszvaj, Balassi Bálint utca 2/A

Főigazgató:
Szalókiné Sike Krisztina

Telefon:
óvoda: +36-36-463-471
bölcsőde: +36-36-312-831

E-mail:
ovoda@noszvaj.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 17.00